فراخوان همکاری

توسعه کارآفرینی و کمک به توسعه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت­های جهاد دانشگاهی و پارک از طریق:

  • ساماندهی، توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.
  • ساماندهی، توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.

 

  • اهداف بنیاد توسعه کسب و کار:

توسعه کارآفرینی و کمک به توسعه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت­های جهاد دانشگاهی و پارک از طریق:

  • ساماندهی، توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.
  • پیشنهاد سیاست­ها، راهبردها و دستیابی به آخرین یافته­ها و نوآوری­های کسب و کار در راستای تجاری­سازی طرح­های پژوهشی، فناورانه و ایده­های آموزشی.
  • ارائه خدمات تخصصی، پژوهشی، تولیدی، خدماتی و کسب و کارهای مرتبط با حوزه­های مختلف در دانشگاه.
ادامه مطلب

چرا بنیاد توسعه کسب و کار؟


دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با برخورداری از رشته‏هاي گوناگون دانشگاهي در مقاطع مختلف تحصیلی، بهره‏مندی از مزایای پارک علوم و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی و نیز امکان استفاده از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های نرم‏افزاری و سخت‏افزاری پژوهشگاه‏ها و پژوهشکده‏های جهاد دانشگاهی، دارای زیرساخت‏ها و مزیت‏های رقابتی لازم برای تشکیل و ترویج واحدهای کسب و کار خلاق، نوآور، کارآفرین، دانش بنیان و ارایه الگوی دانشگاه کارآفرین در منظومه آموزش عالی کشور است.


بنیاد توسعه کسب و کار

در راستای تحقق این هدف، با یاری خداوند متعال و به استناد "ماده 6 مصوبه مورخ 8 اسفند 1393" هیات امنا و متعاقب آن به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه دانشگاه علم و فرهنگ "بنیاد توسعه کسب و کار  دانشگاه علم و فرهنگ" در چهارچوب ضوابط و آیین نامه‏های دانشگاه و مواد این اساسنامه تشکیل می‏شود.


واحد های این بنیاد

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

Next Previous دیگران چه میگویند؟

توسعه کسب و کار را می‌توان مجموعه ای از ایده ها، ابتکارات و فعالیتهایی دانست که برای بهتر شدن یک کسب و کار وجود دارد.

سوابق همکاری