اخبار بنیاد

 

فراخوان همکاری

توسعه کارآفرینی و کمک به توسعه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت­های جهاد دانشگاهی و پارک از طریق:

  • ساماندهی، توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.

  • اهداف بنیاد توسعه کسب و کار:

توسعه کارآفرینی و کمک به توسعه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت­ های جهاد دانشگاهی و پارک از طریق:

  • ساماندهی، توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.
  • پیشنهاد سیاست­ ها، راهبردها و دستیابی به آخرین یافته­ ها و طرح­های پژوهشی، فناورانه و ایده ­های آموزشی.
  • ارائه خدمات تخصصی، پژوهشی، تولیدی، خدماتی و کسب و کارهای مرتبط با حوزه ­های مختلف در دانشگاه.
ادامه مطلب

چرا بنیاد توسعه کسب و کار؟


دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با برخورداری از رشته‏هاي گوناگون دانشگاهي در مقاطع مختلف تحصیلی، بهره‏مندی از مزایای پارک علوم و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی و نیز امکان استفاده از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های نرم‏افزاری و سخت‏افزاری پژوهشگاه‏ها و پژوهشکده‏های جهاد دانشگاهی، دارای زیرساخت‏ها و مزیت‏های رقابتی لازم برای تشکیل و ترویج واحدهای کسب و کار خلاق، نوآور، کارآفرین، دانش بنیان و ارایه الگوی دانشگاه کارآفرین در منظومه آموزش عالی کشور است.


بنیاد توسعه کسب و کار

در راستای تحقق این هدف، با یاری خداوند متعال و به استناد "ماده 6 مصوبه مورخ 8 اسفند 1393" هیات امنا و متعاقب آن به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه دانشگاه علم و فرهنگ "بنیاد توسعه کسب و کار  دانشگاه علم و فرهنگ" در چهارچوب ضوابط و آیین نامه‏های دانشگاه و مواد این اساسنامه تشکیل می‏شود.


ومرکز نوآوری و شکوفایی

بالندگی دانشگاه از نظر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار، مهم‌ترین ماموریت دانشگاه است.

سوابق همکاری