دومین رویداد به سوی کار آفرینی به همت بنیاد توسعه کسب و کار و به منظور معرفی دپارتمان‌های فعال در مرکز آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در تاریخ 4 الی 6 خرداد 1401 در مرکز نو آوری بنیاد برگزار گردید.