اخبار بنیاد

فراخوان همکاری

این بنیاد با توانمند‌سازی و توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی و اشتغال دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به نحوی که دانشجویان را در دو گروه ذیل در نظر میگیرد؛

  • صاحبان ایده:کشف استعداد‌ها، جذب و پذیرش دانشجویانی که دارای ایده بوده و این بنیاد ایده دانشجویان را پس از بررسی، مشاوره و منتورینگ وارد فرآیندهای شتاب‌دهی میکند و پس از پذیرش در بنیاد فرایند کاری خود را آغاز میکنند و ماحصل و دستاورد آن، مدرک تحصیلی معتبر و همچنین مالکیت یک کسب و کار سازمان‌دهی شده نیز میباشد.
  • نیاز به آموزش پیشرفته کسب و کار:تمرکز بر کوچینگ و تامین منابع انسانی واحدها جهت تحقق و توسعه کسب و کار شکل گرفته و همچنین تشکیل تیم‌های همکاری دانشجویی با رویکرد توانمند‌سازی مهارت های حرفه ای کسب وکار که ماحصل و دستاورد آن، دریافت مدرک تحصیلی معتبر و همچنین مدارک مهارت‌‌های حرفه ای از دانشگاه دریافت کرده و با مهارت کافی ورود بازار کار می‌شود.

.ادامه مطلب

چرا بنیاد توسعه کسب و کار؟


دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با برخورداری از رشته‏هاي گوناگون دانشگاهي در مقاطع مختلف تحصیلی، بهره‏مندی از مزایای پارک علوم و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی و نیز امکان استفاده از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های نرم‏افزاری و سخت‏افزاری پژوهشگاه‏ها و پژوهشکده‏های جهاد دانشگاهی، دارای زیرساخت‏ها و مزیت‏های رقابتی لازم برای تشکیل و ترویج واحدهای کسب و کار خلاق، نوآور، کارآفرین، دانش بنیان و ارایه الگوی دانشگاه کارآفرین در منظومه آموزش عالی کشور است.


بنیاد توسعه کسب و کار

در راستای تحقق این هدف، با یاری خداوند متعال و به استناد "ماده 6 مصوبه مورخ 8 اسفند 1393" هیات امنا و متعاقب آن به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه دانشگاه علم و فرهنگ "بنیاد توسعه کسب و کار  دانشگاه علم و فرهنگ" در چهارچوب ضوابط و آیین نامه‏های دانشگاه و مواد این اساسنامه تشکیل می‏شود.


ومرکز نوآوری و شکوفایی

بالندگی دانشگاه از نظر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار، مهم‌ترین ماموریت دانشگاه است.

سوابق همکاری