دومین رویداد به سوی کار آفرینی به همت بنیاد توسعه کسب و کار و به منظور معرفی دپارتمان‌های فعال در مرکز آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در تاریخ 4 الی 6 خرداد 1401 در مرکز نو آوری بنیاد برگزار گردید.

http://www.bdf.ir/wp-content/uploads/2022/06/بسوی-کار-آقرینی.mp4